Trip to VietnamRevives Hatred of Communism

By Dennis Prager

2/15/2011

It was difficult to control my emotions — specifically, myanger — during my visit to Vietnamlast week. The more I came to admire the Vietnamese people — theirintelligence, love of life, dignity and hard work — the more rage I felt forthe communists who brought them (and, of course, us Americans) so muchsuffering in the second half of the 20th century.

Unfortunately, communists still rule the country. Yet, Vietnamtoday has embraced the only way that exists to escape poverty, let alone toproduce prosperity: capitalism and the free market. So what exactly did the 2million Vietnamese who died in the Vietnam War die for? I would like to ask oneof the communist bosses who run Vietnamthat question. “Comrade, you have disowned everything your Communist partystood for: communal property, collectivized agriculture, central planning and militarism, among other things. Looking back,then, for what precisely did your beloved Ho Chi Minh and your party sacrificemillions of your fellow Vietnamese?”

There is no good answer. There are only a lie and a truth,and the truth is not good.

The lie is the response offered by the Vietnamese communistsand which was repeated, like virtually all communist lies, by the world’snon-communist left. It was (and continues to be) taught in virtually everyWestern university and was and continues to be spread by virtually every newsmedium on the planet: The Vietnam communists, i.e., the North Vietnamese andthe Viet Cong, were merely fighting for national independence against foreigncontrol of their country.

First, they fought the French, then the Japanese and thenthe Americans. American baby boomers will remember being told over and overthat Ho Chi Minh was Vietnam‘sGeorge Washington, that he loved the American Constitution, after which hemodeled his own, and wanted nothing more than Vietnamese independence.

Here is the truth: Every communist dictator in the world hasbeen a megalomaniacal, cult of personality, power hungry, bloodthirsty thug. HoChi Minh was no different. He murdered his opponents, tortured only God knowshow many innocent Vietnamese, threatened millions intofighting for him — yes, for him and his blood soaked Vietnamese CommunistParty, backed by the greatest murderer of all time, Mao Zedong. But the moralidiots in Americachanted “Ho, ho, Ho Chi Minh” at antiwar rallies, and they depicted Americaas the real murderers of Vietnamese — “Hey, hey, LBJ, how many kids didyou kill today?”

The Vietnamese communists were not fighting Americafor Vietnamese independence. Americawas never interested in controlling the Vietnamese people, and there is aperfect parallel to prove this: the Korean War. Did Americafight the Korean communists in order to control Korea?Or did 37,000 Americans die in Koreaso that Koreans could be free? Who was (and remains) a freer human being — aKorean living under Korean communist rule in North Korea or a Korean living inthat part of Korea where America defeated the Korean communists?

And who was a freer human being in Vietnam— those who lived in non-communist South Vietnam (with all its flaws) or those wholived under Ho, ho, Ho Chi Minh’s communists in North Vietnam?

Americafights to liberate countries, not to rule over them. It was the VietnameseCommunist Party, not America, that was interested in controlling the Vietnamese people.But the lie was spread so widely and so effectively that most of the world –except American supporters of the war and the Vietnamese boat people and otherVietnamese who yearned for liberty — believed that America was fighting fortin, tungsten and the wholly fictitious “American empire” while theVietnamese communists were fighting for Vietnamese freedom.

I went to the “Vietnam War Remnants Museum“– the Communist Party’s three-floor exhibit of anti-American photos. Nothingsurprised me — not the absence of a single word critical of the communistNorth Vietnamese or of the Viet Cong; not a word about the widespread threatson the lives of anyone who did not fight for the communists; not a word aboutthose who risked their lives to escape by boat, preferring to risk dying bydrowning, being eaten by sharks or being tortured or gang-raped by pirates,rather than to live under the communists who “liberated” SouthVietnam.

Equally unsurprising is that there is little differencebetween the history of the Vietnam War as told by the Communist Party ofVietnam and what just about any college student will be told in just about anycollege by just about any professor in America, Europe, Asia or Latin America.

I will end with the subject with which I began — theVietnamese. It is impossible to visit Vietnamand not be impressed by the people. I hope I live to see the day when thepeople of Vietnam,freed from the communist lies that still permeate their daily lives, understandthat every Vietnamese death in the war against Americawas a wasted life, one more of the 140 million human sacrifices on the altar ofthe most bloodthirsty false god in history: communism.

Dennis Prager has a daily radio talk show heard across America on 140 radiostations. He is writes a weekly column, is the author of fourbooks including HappinessIs a Serious Problem: A Human Nature Repair Manualand founder of PragerUniversity onthe Internet (www.prageru.com). He can becontacted through his website www.dennisprager.com.  

 
TOWNHALL DAILY: Be the first to read Dennis Prager’s column. Sign up today and receiveTownhall.com daily lineup delivered each morning to your inbox.

Courtesy: http://www.dennisprager.com/columns.aspx?g=fd198c1f-a631-48dd-aefb-b9d0b8d53c28&url=trip_to_vietnam_revives_hatred_of_communism

Dưới đây làBản dịch sang Việt Ngữ.

Chuyến ĐiThăm Việt KhiếnLại Phải Ghét Chủ Nghĩa Cộng Sản

Dennis Prager
PBD dịch
Nhìn thấy MiềnBắc Cộng Sản khiến phải nổi giậntrước những cái chết vô nghĩa và nhữnglời dối trá lịch sử.

Thật khó mà kềm nổi các xúc độngcủa tôi — nhất là không tránh được phảinổi giận — trong chuyến viếng thăm Viêt
của tôi hồi tuần trước. Tôi càngngưỡng mộ người dân Việt bao nhiêu — thôngminh, yêu đời, tự trọng, và chăm chỉ — thìtôi lại càng tức giận Cộng Sản đã gây đau khổ quá nhiều chongười dân nước này (và dĩ nhiên cảngười Mỹ chúng ta) trong nửa thế kỷ saucủa thế kỷ 20.

Điều không may là CộngSản vẫn cai trị nước này. Mà Việt ngày nay đãđón nhận cách duy nhất, chủ nghĩa tư bảnvà thị trường tự do, để thoát khỏicảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnhvượng. Vậy thì 2 triệungười Việt phải bỏ mạng trong ChiếnTranh Việt để làm gì? Tôi muốn hỏi một trong những tênlãnh đạo Cộng Sản đang trị Việt câu hỏiđó. Tôi muốn hỏi: “Này đồng chí, đồngchí đã bỏ hết tất cả những gì màđảng Cộng Sản của đồng chí đãtranh đấu cho kỳ được: nào là cộngsản, nông nghiệp tập thể, hoạch địnhtrung ương, và quân phiệt, ngoài những lýtưởng khác nữa. Vậy thì hãy nhìnlại xem Hồ Chí Minh yêu kính của đồng chí vàđảng của đồng chí đã hy sinh hàng triệuđồng bào người Việt của đồng chí thìđúng ra là để được cái gì?”

Không có câu trả lời nào là câu trảlời hay. Chỉ có một lời nóidối và một lời nói thật, và lời nói thậtthì thật là thê lương.

Lời nói dối chính là câu trả lời của CộngSản Việt Nam, cũng như hầu hết mọilời nói dối của Cộng Sản, và đãđược khối Thiên Tả không Cộng Sản trênThế Giới lặp lại. Lời nói dối này đã(và vẫn tiếp tục đang) được dạytại hầu hết các viện đại học ởphương Tây, và đã (và vẫn tiếp tục đang)được hầu hết mọi phương tiệntruyền thông trên địa cầu truyền tải:Lời nói dối đó là Cộng Sản Việt Nam(tức là Bắc Việt), và Việt Cộng chỉ tranhđấu giành độc lập cho nước họkhỏi tay ngoại bang. Trước hết là tranhđấu chống Pháp, sau đó là Nhật, rồi đếnMỹ. Những người Mỹ sinh vào thời hậuchiến (sau thế chiến 2) sẽ nhớ là họcứ được nhắc nhở mãi Hồ Chí Minh làGeorge Washington của Việt Nam, và ông ta yêu mến HiếnPháp Hoa Kỳ và đã dùng bản hiến pháp này làm nềntảng mô phỏng hiến pháp của ông ta, và chỉmuốn giành độc lập cho Việt Nam.

Sau đây mới là sự thật: Tấtcả những tên độc tài Cộng Sản trên thếgiới đều là những tên côn đồ ngôngcuồng, thần thánh hóa cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh cũng thế. Hắn thủtiêu các đối thủ, tra tấn biết bao nhiêungười Việt vô tội mà chỉ có trời mớibiết chính xác được bao nhiêu người, vàđe dọa hàng triệu người để họphải cầm súng ra trận cho hắn — phải, chohắn và cho đảng Cộng Sản Việt Namđẫm máu, và được một tên sát nhân “vĩđại” muôn năm khác yểm trợ: Mao TrạchĐông. Nhưng những kẻ dốt đạo lý tại Hoa Kỳ lại cứ hô to“Ho, Ho, Ho Chi Minh” trong các cuộc biểu tình chống chiếntranh và gọi Hoa Kỳ là những kẻ giếtngười — “Hey, Hey, LBJ, hôm nay ngươi giếtđược bao nhiêu trẻ con?”

Đảng Cộng Sản Việt không đánh Mỹ để giành độc lập choViệt Mỹkhông bao giờ muốn kiểm soát người dân Việt,và có một trường hợp tương tựđể chứng minh điều đó: Chiến TranhTriều Tiên. Mỹ có đánh Cộng Sản TriềuTiên để kiểm soát Triều Tiên hay không? Hay là 37,000người Mỹ bỏ mạng tại Triều Tiênđể người dân Triều Tiên đượchưởng tự do? Ai đã (và vẫn là) người cótự do hơn — một người Triều Tiên sống dướichế độ Cộng Sản Triều Tiên ở BắcTriều Tiên hay một người Triều Tiên sốngtại nơi mà Hoa Kỳ đã đánh bại CộngSản Triều Tiên?

Và ai đã là người có tự do hơn ở Việt — nhữngngười sống ở miền Nam Việt không CộngSản (dù là với tất cả các khuyết điểmcủa chế độ đó) hay những ngườisống dưới chế độ Cộng Sảncủa Ho, Ho, Ho Chi Minh ở Bắc Việt ?

Hoa Kỳ tranh đấu để giải phóng cácnước, không phải để trọ họ. Sự thật là, chínhđảng Cộng Sản Việt chứ không phải Hoa Kỳ, mới là những kẻmuốn kiểm soát người dân Việt. Nhưng lờidối trá lại được tuyên truyền lan rộngkhắp nơi và hiệu nghiệm đến mức đasố mọi người trên thế giới — trừnhững người Mỹ hậu thuẫn cho cuộcchiến đó và thuyền nhân người Việt vànhững người Việt khác khao khát tự do — cứtin rằng Hoa Kỳ nhập trận là để lấykẽm, tungsten, và để thành lập cả một“đế quốc Mỹ” giả tưởng trong khiCộng Sản Việt Nam thì tranh đấu cho tự docủa người Việt.

Tôi ghé đến “Bảo Tàng Viện Chứng Tích ChiếnTranh Việt Nam” — tòa nhà triển lãm các hình ảnh chốngMỹ cao ba tầng của đảng Cộng Sản.Chẳng có gì để tôi phải ngạc nhiên — tôichẳng ngạc nhiên vì không có đến một chữchỉ trích Cộng Sản Bắc Việt hoặc ViệtCộng, không có đến một chữ về việcđe dọa mạng sống của mọi ngườikhắp nơi nếu họ không chiến đấu choCộng Sản, không có đến một chữ vềnhững người liều mạng đểvượt thoát bằng thuyền, thà chịu nguy hiểmbỏ mạng ngoài biển cả, vào bụng cá mập,hoặc bị hải tặc tra tấn hoặc hãm hiếptập thể, còn hơn sống dưới chếđộ Cộng Sản đã “giải phóng” Nam ViệtNam.

Điều cũng không có gì đáng ngạc nhiên là khôngthấy có khác biệt gì mấy giữa lịch sửChiến Tranh Việt Nam do đảng Cộng SảnViệt Nam kể lại với lịch sử cuộcchiến đó mà hầu như sinh viên nào cũng sẽđược nghe kể lại từ hầu nhưbất cứ giáo sư nào tại bất cứtrường đại học nào ở Mỹ Châu, Âu Châu,Á Châu, hoặc Châu Mỹ La Tinh.

Tôi sẽ kết thúc bằng đề tài tôiđã bắt đầu— người Việt. Đã đến thăm Việt thìkhông thể không mang ấn tượng tốt đẹpvề người dân nước này. Tôi hy vọng tôicòn sống để thấy ngày người dân ViệtNam, được giải phóng khỏi những lờidối trá của Cộng Sản hiện vẫn lan tràn trongđời sống hàng ngày của họ, hiểu rằng mỗimạng người Việt hy sinh trong cuộc chiếnchống Mỹ đều bị phí phạm vô nghĩa, làthêm một mạng người nữa trong số 140triệu sinh mạng bị đem ra hy sinh trướcbệ thờ tên giả thần khát máu nhất tronglịch sử: Chủ Nghĩa Cộng Sản.

Dennis Pragerhiện có một chương trình truyền thanh thínhgiả đàm thoại (Talk Show) hàng ngày trên đài KRLAtần số 870AM bao gồm vùng Los AngelesOrangeCountyKRLA liện hợp với 140 đài khác trêntoàn quốc Hoa KỳÔng viết xã luận hàng tuần, là tác giảcủa bốn cuốn sách và là sáng lập viên củaĐại Học Prager trên mạng (www.prageru.com).

Quí vị cóthể liên lạc với Dennis Prager trên trang mạng www.dennisprager.com.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *